PASLAUGOS » ŠEIMOS GYDYTOJAI


Šeimos gydytojas yra pagrindinis patarėjas visais ligų, sviekatos gerinimo, ligų profilaktikos klausimais. Šis gydytojas yra 
pirmasis gydytojas į kurį privalote krieptis bet kuriuo jus dominančiu sveikatos klausimu, o jau jis patars kaip ir kur gydytis.Šeimos
 gydytojas (bendrosios praktikos gydytojas) yra pirmasis, pas kurį jūs turėtumėte kreiptis ligos atveju. Šeimos gydytojas ne tik gydo,
 bet ir konsultuoja sveikatos priežiūros klausimais, atlieka prevencines patikras.Prie mūsų klinikos prirašytiems pacientams šeimos 
gydytojo konsultacijos nekainuoja, kaip ir gydytojo skirti bendrieji tyrimai.Šeimos gydytojas yra atsakingas už savo paciento sveikatą
 ir esant reikalui, ar įtariant sudėtingesnį susirgima, pacientui yra išrašomas siuntimas antrinio lygio gydytojo(specialisto) konsultacijai.
Šeimos gydytojas: gydo, bei išduoda ar išrašo siuntimus gydytojų - specialistų - konsultacijai, reabilitacijai, išrašo kompensuojamuosius vaistus, 
nedarbingumo pažymas, skiria tyrimus, vykdo nėščiųjų priežiūrą, vykdo prevencines programas ir kitas paslaugas.
 
 
 
  Prisirašiusiems pacientams Neprisirašiusiems pacientams
Pirminė konsultacija Nemokamai 20,00
Pakartotinė konsultacija Nemokamai 10,00