KAINOS » MEDICININĖS PAŽYMOS


Paslaugos pavadinimas
Kaina EUR 
prisirašiusiems 
pacientams
Kaina EUR neprisirašiusiems 
pacientams
Profilaktinis dirbančiųjų sveikatos tikrinimas
9,70
20,00
Pažyma vykstantiems į užsienį
10,00
20,00
Vairuotojų pažyma (A,B gr.)
15,50
23,00
Išrašas iš asmens sveikatos istorijos pacientui pačiam prašant (027/a)
5,00
Neteikiama
Siuntimo forma 027/a perrašymas praradus, sugadinus ar praleidus siuntimo galiojimo terminą
4,00
Neteikiama
Siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti perrašymas praleidus siuntimo galiojimo terminą
5,00
Neteikiama
Traptautinio skiepų paso užpildymas
6,00
Neteikiama
Pažyma iš PSC (psichikos sveikatos centro) 027/a arba 046/a forma
0,50
Neteikiama