PASLAUGOS » DANTŲ PROTEZAVIMAS


Mūsų klinikoje dantų protezavimo paslaugos yra mokama paslauga, tačiau jau nuo 2009 m. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu gyventojai priklausantys tam tikrai kategorijai gali nemokamai protezuotis dantis, arba kompensuotis dantų protezavimo išlaidas. 
Visa Lietuva yra suskirstyta į teritorinius vienetus (pagal toje teritorijoje viekiančias ligonių kasas), tad kiekvienas norintis pasinaudoti šia programa turi kreiptis į savo kliniką, prie kurios yra prisirašęs (pagal savo gyvenamąją vietą) su prašymu pastatyti jį į dantų protezavimo eilę.
 
Asmenys, kurie turi teisę į šią programą:
1. Asmenys iki 18 metų (jiems protezavimo paslauga teikiama iš karto ir bendroje eilėje laukti nereikia);
2. Asmenys, kurie sulaukė senatvės pensijos amžiaus;
3. Neįgalūs asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.
 
Kompensacijos iš PSDF biudžeto dydis priklauso nuo dantų būklės ir amžiaus (vaikams iki 18 metų skiriama 285,97 € ). Šiuo metu kompensuojama 504,81 €. Ši suma gali būti mažesnė, tačiau negali viršyti nustatytosios. Jei protezuojamųjų darbų apimtys yra didesnės nei kompensacijos dydis, pacientas gali prisimokėti už papildomas paslaugas pats.
 
 
 
Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:
  1. Asmens dokumentas
  2. Gydytojo odontologo siuntimas (forma 027/a) - mūsų klinikoje šis siuntimas išduodamas nemokamai net ir ne mūsų klinikos pacientams
  3. Dokumentas įrodantis teisę kompensacijai gauti (tai būtų invalidumo ar pensininko pažymėjimas)
  4. Prašymas
Šie dokumentai, privalo būti pristatyti į šeimos kliniką, prie kurios asmuo yra prirašytas (šiuos dokumentus gali pristatyti ir įgaliotas asmuo, jei pvz. prašantis kompensacijos yra senyvo amžiaus ir jam pačiam yra sunku vaikščioti). Klinika, savo ruožtu, šiuos dokumentus privalo pristatyti į Ligonių Kasą.
Iš Ligonių Kasų asmuo gauna raštišką patvirtinimą apie stojimą į eilę.
Gavus tokį pavirtinimą asmuo gali pradėti protezuotis dantis ir laukti kompensacijos bendrąja tvarka.
Arba gali laukti, kol gaus antrą laišką, t.y. raštišką kvietimą pradėti protezuotis dantis. Pastaruoju atveju už protezavimą jam mokėti nereikės - už protezavimo darbus kompensaciją Ligonių Kasos išmokės tiesiogiai protezavimo darbus atlikusiai klinikai, jei ji turi sudariusi sutartį su TLK (mūsų klinika tokią sutartį turi).
Kodėl protezuotis mūsų klinikoje?
  1. Jau eilę metų mūsų klinika bendradarbiauja su Vilniaus Teritorinėmis Ligonių kasomis, todėl mes tiksliai žinome kompensacijos išmokėjimo tvarką, todėl savo pacientams paruošiame visus reikalingus dokumentus. 
  2. Klinikoje teikiama nemokama gydytojo odontologo konsultacija, kur gydytojas paaiškins apie burnos būklę, sustatys protezavimo darbų planą, kur bus paskaičiuojama preliminari darbų apimtis. Taip asmuo žinos kiek protezavimas jam kainuos, jei jis nuspręs susimokėti pats ir laukti kompensacijos bendra eilės tvarka.
  3. Mūsų protezavimo įkainiai yra konkurencingi, todėl asmuo gali susiprotezuoti pigiau nei konkurentų klinikoje. Taigi, jei jo darbų apimtys bus diesnės už kompensuojamos sumos dydį, tai papildomos įmokos bus mažesnės nei kitur. Protezavimo paslaugų įkainius pasitikrinti galite čia.
  4. Mūsų klinikoje dirba keli gydytojai odontologai, kurie specializuojasi dantų protezavime. Todėl pas mus nereikia laukti ilgose eilėse - darbus pradėti galime beveik iš karto. 
Išsamiau apie šią programą galite pasikaityti Vilniaus ligonių kasų tinklapyje.
Apie eilės trukmę Ligonių kasos skelbia savo tinklalapyje ir ją pasitikrinti galite čia.