Medicininės paslaugos


 Paslaugos pavadinimas

 

Kaina Eur 

registruotiems pacientams

 

Kaina Eur 

neregistruotiems pacientams

 

 

Mokestis už prisirašymą į gydymo įstaigą

   0,29  0,29    

Mokestis už prisirašymą į gydymo įstaigą, kai   registruojamasi iš vienos gydymo įstaigos į kitą, dažniau nei kartą per 6 mėnesius

  2,90 2,90    

Asmens sveikatos knygelė  

  1,80 1,80    
Sveikatos tikrinimas įsidarbinant    9,70 20,00    

Profilaktinis dirbančiųjų asmenų sveikatos tikrinimas

  9,70 20,00    

Vairuotojų mėgėjų pažyma

   15,50 23,00    

Pažyma vykstantiems į užsienį

                                         10,00                                        20,00    

Tarptautinis skiepų pasas

  2,00 2,00    

Tarptautinio skiepų paso pildymas

 

5,00

5,00

 

 

Siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti perrašymas praleidus siuntimo galiojimo terminą

  5,00 -

 

 

Siuntimo forma 027/a perrašymas praradus, sugadinus ar praleidus siuntimo galiojimo terminą

  4,00 -

 

 

Išrašas iš asmens sveikatos istorijos forma 027/a pacientui pačiam prašant

  5,00

-

 

 

Medicininių dokumentų siuntimas

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    prices.php